Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Veronika Biehunková IČ 65957172, se sídlem 38901 Vodňany – Vodňany I, Písecká 34, telefonický kontakt: +420 607 251 443, Email: wellnessnika@gmail.com (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

• jméno a příjmení
• název společnosti
• e-mail
• telefonní číslo
• název a adresa společnosti

2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem zpracování Vašeho požadavku Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.

3. V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

[table “2” not found /]

4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Veronika Biehunková IČ 65957172, se sídlem 38901 Vodňany – Vodňany I, Písecká 34

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
a. Další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
• vzít souhlas kdykoliv zpět,
• požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
• vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
• požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
• na přenositelnost údajů,
• podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Napište nám

  Vaše jméno (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Předmět

  Vaše zpráva

   Jste člověk?

  Provozovatel webu

  Jméno a příjmení:
  Veronika Biehunková
  Sídlo: Písecká 34, 389 01, Vodňany – Vodňany I
  IČO: 65957172